iten

Dalla Romagna: Raffaello Baldini

Davide Ferrari legge e interpreta per SenzaGiro brani di racconti, poesie e saggi in cui “passa una bicicletta”.

C’è una poesia che forse più di tante altre rappresenta alla perfezione il piacere infantile e popolare di aspettare e di trepidare per una corsa in bicicletta, e anche la voglia che prende di buttarcisi dentro, di farne parte. L’ha scritta il grande Raffaello Baldini e s’intitola In bicicletta.

Davide Ferrari qui ce la legge nella traduzione italiana, ma sotto potete trovare il testo originale, Em bycicleta, in romagnolo, nella variante baldiniana di Santarcangelo.

Em bycicleta

strisòun, Traguardo, zà,
admèng i córr, ch’ ‘l’ènch’ ‘na bèla chéursa,
sò ma Mountbèl, zò tla Marèccia,
e’ Pózz, zò tl’Éus, i Zéss, sò ma la Curnacèra,
Savgnèn, da ‘lè tótt drétt, pu la vuléda
sòtta e’ Cuméun, e mè ma la finestra,
a guèrd da què,
ch’u s vaid piò bén, a guèrd sémpra da què,
però dal vólti, ècco, u m pisarébb ènca d’ès alazò, tramèz’ cla baraònda,
sal machini ch’al sòuna, al guèrdi al córr,
i aréiva, indrí! sté indrí!
cmand, fés-ci, fé al spatàsi, a i sémm, i è què,
nómar, culéur, bandiri, slunghè e’ còl,
viva, viva, spumènt, rógg, bat al mèni,
tnàila da qualcadéun,
scumètt che st’èlta vólta e’ vinzarà.

Leave a Reply